ಹಾರಂಗಿ ಜಲಾಶಯದ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ

ಹಾರಂಗಿ ಜಲಾಶಯದ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟ 2,859 ಅಡಿಗಳು, ಇಂದಿನ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ 2857.33 ಅಡಿಗಳು. ಕಳೆದ ಹಾರಂಗಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಮಳೆ 10.20 ಮಿ.ಮೀ.,ಇಂದಿನ ನೀರಿನ ಒಳಹರಿವು 3,898 ಕ್ಯುಸೆಕ್, ಹೊರ ಹರಿವು ನದಿಗೆ 6,392 ಕ್ಯುಸೆಕ್.ನಾಲೆಗೆ 250 ಕ್ಯುಸೆಕ್.

error: Content is protected !!