ಭಾಗಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಅದ್ದೂರಿ ಆಟಿ 18 ಆಚರಣೆ

ಕೊಡಗಿನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಆಟಿ 18ರ ಆಚರಣೆ ಭಾಗಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನೆರವೇರಿತು.

ಕೋಳಿ ಸಾರು
ಆಟಿ ಪಾಯಸ

ಇಲ್ಲಿನ ಗೌಡ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಭಾಗಮಂಡಲ ನಾಡು ಗೌಡ ಯುವ ಒಕ್ಕೂಟ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿದ್ದ ಗಣ್ಯರು ಆಟಿ 18 ರ ವಿಶೇಷತೆ, ಸೊಪ್ಪುಗಳ 18 ಗುಣಗಳ ಮಹತ್ವ,ಆಹಾರ ಪದ್ದತಿಗಳ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಸುತ್ತಮುತ್ಲಿನ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ತಯೋರಿಸಿದ್ದ ನಾಟಿಕೋಳಿ ಸಾರು, ಅನ್ನ, ಆಟಿ ಪಾಯಸ, ಕಣಿಲೆ ಖಾದ್ಯಗಳನ್ನು ಮದ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟಕ್ಕೆ ನೀಡಲಾಯಿತು.

error: Content is protected !!