ಪಾಕ,ಬೆಟ್ಟತ್ತೂರು,ಕಾಕೋಟುಪರಂಬಿನಲ್ಲಿ ಅದ್ದೂರಿ ಉತ್ಸವ

ಕೊಡಗು: ಧನುರ್ ಮಾಸ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಉತ್ಸವಗಳು ಗರಿಗೆದರಿವೆ.
ಪಾಕ ದುರ್ಗ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಉತ್ಸವ:ಕೊಳಗದಾಳುವಿನ ಪಾಕ ದುರ್ಗಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಉತ್ಸವ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಬೆಳ್ಳಿಗ್ಗೆ 5.30ಕ್ಕ ತಕ್ಕಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಪಾಕ ಹೊಳೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಗಂಗಪೂಜೆ ಬಳಿಕ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅಲಂಕಾರ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.

ಬಳಿಕ ಮುಕ್ಕಾಟಿಯ ದೊಡ್ಡಮನೆಯ3ಂದ ಭಂಡಾರವನ್ನು ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ದುಡಿಕೊಟ್ಟುವಿನೊಂದಿಗೆ ತಂದು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕಲಾಯಿತು. ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹರಕೆ ಹರಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಈಡೇರುವ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಬಳಿಕ ಇಲ್ಲಿನ ದೇವರ ಮೀನುಗಳಿರುವ ಪಾಕ ಹೊಳೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ,ಪುರಿ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ,ಪವಿತ್ರ ದೇವರು ಮೀನುಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ,ಈ ಮೀನುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದಲ್ಲಿ ಅಂತಹವರಿಗೆ ಆಪತ್ತು ಎಂದು ಪ್ರತೀತಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಅದರ ಗೋಜಿಗೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ.ಮಹಾಪೂಜೆ ಬಳಿಕ ಹೊಸ ಅಕ್ಕಿ ಹಾಕಿ ಮಾಡಿದ ಪಾಯಸವನ್ನು ಪ್ರಸಾದದ ಮೂಲಕ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

error: Content is protected !!