fbpx

ಪದಕ ಗೆದ್ದೋರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನ

ಟೋಕಿಯೋ ಒಲಂಪಿಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ರಾಜ್ಯದ ಮೂವರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನವಾಗಿ ತಲಾ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ನೀಡುವುದಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ
ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದು ಮೂವರಲ್ಲಿ ಕೊಡಗಿನ ಅಂಕಿತಾ ಸುರೇಶ್ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

error: Content is protected !!