ಜೂನ್ ಮೊದಲವಾರದಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರು ಆರಂಭ

ತೌಫ್ತೆ ಚಂಡಮಾರುತದಿಂದ ಮಳೆಗಾಲದ ಮುನಸ್ಸೂಚನೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದರೂ ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಜೂನ್ ಮೊದಲ ವಾರದಿಂದ ಮುಂಗಾರು ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹವಮಾನ ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

error: Content is protected !!